PC Help Forum
Niet ingelogd [inloggen - Registreer]
Ga naar beneden

╗ Handige Downloads

╗ Sponsors

╗ Zoeken
[ Geavanceerd Zoeken ]

╗ Praktische Zaken

╗ Nieuws en Info sites
Yabnews

Printbare versie  
Auteur: onderwerp: Het beveiligingscertificaat van de server is ingetrokken.
jeroen1987
Lid

Posts: 2
Registreerde: 23-6-2013
lid Is Offline


[*] Gepost op 23-6-2013 op 02:12
Het beveiligingscertificaat van de server is ingetrokken.


Hallo,

Ik heb sinds een uurtje een vervelend probleem. Ik krijg op Google Chrome bij vrijwel alle sites die ik bezoek de melding "Het beveiligingscertificaat van de server is ingetrokken." Ik heb Malwarebytes en Hijackthis al over mijn pc gehaald. Ik heb Windows 7 dus 'run as administrator' gedaan. Om geen risico te lopen heb ik na de scan van Hijackthis alleen de logfile bewaard en niet zomaar files gefixed. Kan iemand mij helpen met mijn probleem? Wat is een stap die ik kan nemen?

Alvast erg bedankt voor het helpen. Hieronder staat mijn logfile.

JeroenLogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 02:05:48, on 6/23/2013
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3505 SP1)
MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16611)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe
C:\Users\Jeroen\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe
C:\Windows\VPro620.exe
C:\Users\Jeroen\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
C:\Program Files (x86)\MSI\Super-Charger\Super-Charger.exe
C:\Program Files (x86)\HP\HP UT LEDM\bin\hppusg.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: (no name) - {D8278076-BC68-4484-9233-6E7F1628B56C} - (no file)
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [Super-Charger] C:\Program Files (x86)\MSI\Super-Charger\Super-Charger.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTrackingLEDM] "C:\Program Files (x86)\HP\HP UT LEDM\bin\hppusg.exe" "C:\Program Files (x86)\HP\HP UT LEDM\"
O4 - HKLM\..\Run: [Sweetpacks Communicator] C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_ssl_v12] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" / /PROMPT /CMPID=roc_ssl_v12
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [Spotify Web Helper] "C:\Users\Jeroen\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: Dropbox.lnk = Jeroen\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
O4 - Global Startup: VPro620.lnk = C:\Windows\VPro620.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: SmartPrint - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O13 - Gopher Prefix:
O15 - Trusted Zone: *.line6.net
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash....
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: HP LaserJet Service - HP - C:\Program Files (x86)\HP\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe
O23 - Service: HP SI Service (HPSIService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\HPSIsvc.exe (file missing)
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: MSI_SuperCharger - MSI - C:\Program Files (x86)\MSI\Super-Charger\ChargeService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Adobe SwitchBoard (SwitchBoard) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 11525 bytes
Bekijkt gebruikers profiel Bekijk deze gebruiker zijn posts
Reinier
Super AdministratorAvatar


Posts: 10998
Registreerde: 28-1-2012
lid Is Offline

Stemming: Lente..,nu graag nog iets warmer....

[*] Gepost op 23-6-2013 op 07:48


Wil je in het vervolg, vˇˇr het posten, even lezen waar je dit soort logs moet plaatsen i.p.v. domweg maar ergens te posten..?
Dank u.
Post verplaatst naar de juiste sectie.
Bekijkt gebruikers profiel Bekijk deze gebruiker zijn posts
Hans
Super AdministratorAvatar


Posts: 17739
Registreerde: 14-9-2003
Locatie: Koekstad
lid Is Offline

Stemming: :cool

[*] Gepost op 23-6-2013 op 13:10


Waar is de rest?
Hijackthis handleiding goed lezen en de stappen uitvoeren graag, en dan de 3 logjes in het subforum Hijackthis plaatsen.

Vergeet geen backups te maken voor je het weet zijn je foto's verdwenen
Bekijkt gebruikers profiel Bezoek  gebruiker zijn webpagina Bekijk deze gebruiker zijn posts Deze gebruiker heeft MSN Messenger
jeroen1987
Lid

Posts: 2
Registreerde: 23-6-2013
lid Is Offline


[*] Gepost op 23-6-2013 op 19:09


Excuus voor mijn domheid.

Heb 't inmiddels zelf opgelost, dat ging als volgt:

Met dit virus kan je geen .exe en .msi bestanden meer downloaden. Windows Defender, wat je pc moet beschermen tegen malware, werkt simpelweg niet meer. Wat je kunt doen is Microsoft Securtiy Essentials proberen te downloaden op een andere pc en deze via een opslagmedium over te zetten naar de ge´nfecteerde pc. Door dit programma te installeren en de scan over je pc te halen, verwijder je het gros van de malware. Daarna kun je - hopelijk - weer downloaden en maak je 't karwei af met Hitmanpro.
Geen enkele garantie dat 't lukt, maar bij mij werkte 't. En ik kon daarvoor echt niets meer downloaden.

Bekijkt gebruikers profiel Bekijk deze gebruiker zijn posts
gerrit
Super AdministratorAvatar


Posts: 23327
Registreerde: 22-8-2003
Locatie: amsterdam
lid Is Offline

Stemming: No Mood.

[*] Gepost op 23-6-2013 op 20:40


tot over een week:b:
Bekijkt gebruikers profiel Bekijk deze gebruiker zijn posts
Hans
Super AdministratorAvatar


Posts: 17739
Registreerde: 14-9-2003
Locatie: Koekstad
lid Is Offline

Stemming: :cool

[*] Gepost op 23-6-2013 op 20:42


Quote: origineel gepost door gerrit  
tot over een week:b:

Ik denk 3 dagen Gerrit dan lukt niets meer.:yess

Vergeet geen backups te maken voor je het weet zijn je foto's verdwenen
Bekijkt gebruikers profiel Bezoek  gebruiker zijn webpagina Bekijk deze gebruiker zijn posts Deze gebruiker heeft MSN Messenger
gerrit
Super AdministratorAvatar


Posts: 23327
Registreerde: 22-8-2003
Locatie: amsterdam
lid Is Offline

Stemming: No Mood.

[*] Gepost op 23-6-2013 op 21:34


ja kan ook ligt eraan wanneer het gaat controleren en de zogenaamde verwijderde bestanden weer terugzet........:yess
en vooral niet weet wat er zogenaamd verwijderd is......en vooral waar:rolleyes:

Bekijkt gebruikers profiel Bekijk deze gebruiker zijn posts

  Ga naar boven


Yabnews Wondernews

Powered by XMB 1.9.11
XMB Forum Software © 2001-2012 De XMB Group